Klient może zwrócić zakupiony towar do 14 dni od momentu realizacji dostawy.

W tym celu powinien odesłać nam formularz zwrotu (na adres: hello@osnovawear.com) oraz odesłać zakupione produkty na adres centrum logistycznego:ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa, nr telefonu: +48 577 080 671 (koszt przesyłki po stronie Klienta). Nie ma możliwości dokonania zwrotu osobiście. Zwrot należy nadać kurierem (DHL, InPost lub inna firma kurierska), magazyn nie przyjmuje awizo oraz nie odbiera paczek z Poczty Polskiej. 

Aby zwrot był skuteczny, informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi dotrzeć do sklepu do 14 dni od momentu realizacji pierwotnego zamówienia, a fizyczne dostarczenie produktu do 14 dni od zgłoszenia zwrotu Sprzedawcy. Zwracany produkt należy odesłać w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z kompletem metek.

Po otrzymaniu produktu Sprzedawca zweryfikuje jego stan i zatwierdzi zwrot kosztów zakupu produktu, a następnie przystąpi do procedowania zwrotu, o czym poinformuje Klienta w osobnej wiadomości.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracany towar będzie zniszczony lub gdy będzie posiadał ślady użytkowania.

Gotowy formularz zwrotu można znaleźć na naszej stronie w zakładkach “Formularz Zwrotu”. Jeśli klient nie ma możliwości wydrukowania formularza, może wypisać go ręcznie i dołączyć do zwracanego zamówienia, zawierając w nim wszystkie wymienione w formularzu zwrotu informacje. 

Odstąpienie od umowy

a) Sklep internetowy Osnowa.co akceptuje odstąpienie od umowy sprzedaży zakupionych towarów wg. obowiązującego aktualnie prawa.

b) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych pomniejszoną o wartość gratisu- zgodnie z ceną gratisu.

c) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia lub inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

d) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu konieczne będzie podanie nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne, Państwa numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Wypełniony formularz lub oświadczenie woli innego typu należy odesłać na adres poczty elektronicznej hello@osnovawear.com lub pocztą na adres: Osnowa, ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa, tel. 577 080 671  (należy pamiętać o konieczności zachowania 14-dniowego terminu na przekazanie informacji o odstąpieniu od umowy - liczy się data efektywnego dostarczenia informacji do Sprzedawcy, nie przyjmujemy awizo).

e) Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Osnowa, ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa, tel. 577 080 671, przed upływem tego terminu. Nie ma możliwości dokonania zwrotu osobiście. Zwrot należy nadać kurierem (DHL, InPost lub inna firma kurierska), magazyn nie przyjmuje awizo oraz nie odbiera paczek z Poczty Polskiej. 

f) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego.

g) Prawo do odstąpienia przysługuje jedynie konsumentom.

h) Sugerujemy, aby sposób opakowania produktu oraz przesyłania go do Sprzedającego, był taki, aby produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Prosimy również, aby korzystanie z towaru było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy. Prosimy, aby starać się nie ubrudzić towaru podkładem czy antyperspirantem. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwrotu.

Zwracany towar należy wysłać na adres centrum logistycznego (z oznaczeniem “Zwrot” i podać numer zamówienia. Zwrotu należy dokonać, korzystając z adresu:

Osnowa, ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa tel. 577 080 671

Nie ma możliwości dokonania zwrotu osobiście. Zwrot należy nadać kurierem (DHL, InPost lub inna firma kurierska), magazyn nie przyjmuje awizo oraz nie odbiera paczek z Poczty Polskiej. 

i) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszty produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej oraz zweryfikowania, czy nie nosi śladów użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu towaru zniszczonego lub uszkodzonego w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie.

j) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

k) Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

 

Adres do przesyłki zwrotów:

Osnowa, ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa tel. 577 080 671

 

WAŻNE: Nie ma możliwości dokonania zwrotu osobiście. Zwrot należy nadać kurierem (DHL, InPost lub inna firma kurierska). Magazyn nie przyjmuje awizo oraz nie odbiera paczek z Poczty Polskiej.